Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 17/11/2016 (06:35)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 17 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY70/tấn (USD10/tấn) xuống CNY9655/tấn (USD1214/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 248,792 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 17 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY65/tấn (USD10/tấn) xuống CNY8512/tấn (USD1071/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 249,974 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 17 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY110/tấn (USD16/tấn) xuống CNY7785/tấn (USD979/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 269,672 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập