Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 18/11/2016 (04:54)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 18 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY230/tấn (USD34/tấn) xuống CNY9420/tấn (USD1185/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 416,232 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 18 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY218/tấn (USD32/tấn) xuống CNY8308/tấn (USD1045/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 342,502 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 18 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY390/tấn (USD57/tấn) xuống CNY7415/tấn (USD933/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 330,892 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập