Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 21/11/2016 (04:38)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 21 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY130/tấn (USD19/tấn) lên CNY9610/tấn (USD1199/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 379,114 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 21 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY168/tấn (USD25/tấn) lên CNY8515/tấn (USD1062/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 351,565 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 21 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY125/tấn (USD18/tấn) xuống CNY7395/tấn (USD923/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 285,992 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập