Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 22/11/2016 (04:35)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 22 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY200/tấn (USD29/tấn) lên CNY9775/tấn (USD1220/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 391,896 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 22 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY282/tấn (USD41/tấn) lên CNY8747/tấn (USD1091/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 340,828 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 22 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY140/tấn (USD20/tấn) lên CNY7535/tấn (USD940/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 258,600 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập