Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 23/11/2016 (04:39)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch ICE, thứ Tư ngày 23 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY245/tấn (USD36/tấn) xuống CNY9525/tấn (USD1189/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 452,542.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch ICE, thứ Tư ngày 23 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY182/tấn (USD27/tấn) xuống CNY8514/tấn (USD1062/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 366,486 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch ICE, thứ Tư ngày 23 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY145/tấn (USD21/tấn) xuống CNY7405/tấn (USD924/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 372,068 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập