Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 24/11/2016 (07:05)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 24 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY250 (USD37/tấn) xuống CNY9325/tấn (USD1164/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 550,376 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 24 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY119 (USD17/tấn) xuống CNY8464/tấn (USD1056/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 362,596 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 24 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY110 (USD16/tấn) lên CNY7440/tấn (USD928/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 256,868 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập