Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 25/11/2016 (06:40)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 25 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY165/tấn (USD24/tấn) xuống CNY9335/tấn (USD1165/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 302,420 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 25 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY194/tấn (USD28/tấn) xuống CNY8396/tấn (USD1048/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 225,240 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 25 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY155/tấn (USD23/tấn) xuống CNY7305/tấn (USD912/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 208,156 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập