Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 28/11/2016 (04:27)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch ICE, thứ Hai ngày 28 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY245/tấn (USD35/tấn) lên CNY9655/tấn (USD1193/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 341,782 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch ICE, thứ Hai ngày 28 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY53/tấn (USD8/tấn) lên CNY8478/tấn (USD1047/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 239,098 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch ICE, thứ Hai ngày 28 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY110/tấn (USD16/tấn) lên CNY7275/tấn (USD899/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 173,778 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập