Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 29/11/2016 (04:49)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 29 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY15/tấn (USD2/tấn) lên CNY9540/tấn (USD1178/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 490,096 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 29 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY115/tấn (USD17/tấn) xuống CNY8361/tấn (USD1033/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 326,016 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 29 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY110/tấn (USD16/tấn) xuống CNY7180/tấn (USD887/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 165,564 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập