Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 30/11/2016 (05:58)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 30 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY295/tấn (USD43/tấn) xuống còn CNY9265/tấn (USD1144/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 488,166 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 30 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY148tấn (USD21/tấn) xuống còn CNY8187/tấn (USD1011/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 218,440 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 30 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY165/tấn (USD24/tấn) xuống còn CNY7020/tấn (USD867/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 129,316 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập