Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 01/12/2016 (06:08)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 1 tháng Mười Hai, tăng CNY40/tấn (USD6/tấn) lên chốt ở mức CNY9375/tấn (USD1158/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 405,480 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 1 tháng Mười Hai, tăng CNY137/tấn (USD20/tấn) lên chốt ở mức CNY8330/tấn (USD1029/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 235,588 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 1 tháng Mười Hai, tăng CNY165/tấn (USD24/tấn) lên chốt ở mức CNY6650/tấn (USD821/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 150,776 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập