Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 02/12/2016 (05:02)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 2 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY145/tấn (USD21/tấn) lên CNY9545/tấn (USD1179/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 544,042 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 2 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY179/tấn (USD26/tấn) lên CNY8498/tấn (USD1050/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 363,040 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 2 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY20/tấn (USD3/tấn) xuống CNY6750/tấn (USD834/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 180,542 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập