Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 05/12/2016 (05:43)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 5 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY415/tấn (USD60/tấn) lên CNY9930/tấn (USD1232/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 635,248 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 5 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY415/tấn (USD60/tấn) lên CNY8875/tấn (USD1101/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 464,512 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 5 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY115/tấn (USD17/tấn) lên CNY6820/tấn (USD846/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 256,712 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập