Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 06/12/2016 (05:46)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 6 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY110/tấn (USD16/tấn) lên CNY9920/tấn (USD1230/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 353,298 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 6 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY168/tấn (USD24/tấn) lên CNY8934/tấn (USD1108/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 345,314 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 6 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY20/tấn (USD3/tấn) xuống CNY6810/tấn (USD845/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 151,786 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập