Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 07/12/2016 (06:20)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 7 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY245/tấn (USD36/tấn) lên CNY10155/tấn (USD1260/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 640,478 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 7 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY423/tấn (USD61/tấn) lên CNY9315/tấn (USD1155/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 487,228 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 7 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY240/tấn (USD35/tấn) lên CNY7040/tấn (USD873/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 297,322 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập