Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 08/12/2016 (06:38)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 8 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY15/tấn (USD2/tấn) lên CNY10180/tấn (USD1263/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 545,156 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 8 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY68/tấn (USD10/tấn) lên CNY9266/tấn (USD1149/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 384,248 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 8 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY180/tấn (USD26/tấn) lên CNY7135/tấn (USD885/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 398,934 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập