Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 09/12/2016 (04:29)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 9 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY210/tấn (USD30/tấn) lên CNY10355/tấn (USD1284/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 622,776 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 9 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY212/tấn (USD31/tấn) lên CNY9449/tấn (USD1172/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 485,178 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 9 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY155/tấn (USD22/tấn) xuống CNY6960/tấn (USD863/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 327,586 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập