Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 12/12/2016 (04:20)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 12 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY165/tấn (USD24/tấn) lên CNY10400/tấn (USD1287/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 562,598 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 12 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY255/tấn (USD37/tấn) lên CNY9581/tấn (USD1185/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 387,128 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 12 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY65/tấn (USD9/tấn) lên CNY7010/tấn (USD867/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 232,246 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập