Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 13/12/2016 (04:41)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 13 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY70/tấn (USD10/tấn) xuống CNY10450/tấn (USD1293/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 363,292 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 13 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY8/tấn (USD1/tấn) lên CNY9670/tấn (USD1196/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 349,562 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 13 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY125/tấn (USD18/tấn) xuống CNY6940/tấn (USD859/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 169,056 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập