Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 15/12/2016 (05:11)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 15 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY130/tấn (USD19/tấn) xuống còn CNY10220/tấn (USD1265/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 492,350 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 15 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY16/tấn (USD2/tấn) xuống còn CNY9719/tấn (USD1203/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 462,032 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 15 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY80/tấn (USD12/tấn) xuống còn CNY6735/tấn (USD834/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 154,494 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập