Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 16/12/2016 (04:55)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 16 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY60/tấn (USD9/tấn) xuống CNY10150/tấn (USD1257/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 601,794 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 16 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY77/tấn (USD11/tấn) xuống CNY9632/tấn (USD1192/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 431,950 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 16 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY280/tấn (USD41/tấn) xuống CNY6490/tấn (USD803/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 280,746 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập