Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 19/12/2016 (05:26)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 19 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY275/tấn (USD40/tấn) xuống CNY10025/tấn (USD1231/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 400,812 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 19 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY486/tấn (USD70/tấn) xuống CNY9243/tấn (USD1135/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 496,700 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 19 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY330/tấn (USD47/tấn) xuống CNY6290/tấn (USD772/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 220,902 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập