Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 20/12/2016 (04:39)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 20 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY275/tấn (USD40/tấn) xuống CNY9845/tấn (USD1209/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 505,274 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 20 tháng Mười Hai, giảm CNY403/tấn (USD58/tấn) xuống CNY9037/tấn (USD1110/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 485,174 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 20 tháng Mười Hai, giảm CNY170/tấn (USD24/tấn) xuống CNY6215/tấn (USD763/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 269,682 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập