Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 21/12/2016 (04:49)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 21 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY40/tấn (USD6/tấn) xuống CNY9865/tấn (USD1211/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 366,644 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 21 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY16/tấn (USD2/tấn) lên CNY9106/tấn (USD1118/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 460,660 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 21 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY75/tấn (USD11/tấn) lên CNY6310/tấn (USD775/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 285,518 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập