Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 22/12/2016 (04:24)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 22 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY20/tấn (USD3/tấn) lên CNY9890/tấn (USD1216/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 504,672 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 22 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY121/tấn (USD17/tấn) xuống CNY8983/tấn (USD1104/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 408,030 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 22 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY35/tấn (USD5/tấn) lên CNY6335/tấn (USD779/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 220,904 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập