Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 23/12/2016 (04:52)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 23 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY95/tấn (USD14/tấn) xuống còn CNY9845/tấn (USD1210/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 535,750 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 23 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY209/tấn (USD30/tấn) xuống còn CNY8872/tấn (USD1091/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 479,032 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 23 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY25/tấn (USD4/tấn) lên CNY6360/tấn (USD782/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 240,336 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập