Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 26/12/2016 (05:02)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 26 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY200/tấn (USD29/tấn) lên CNY10045/tấn (USD1235/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 665,896 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 26 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY161/tấn (USD23/tấn) lên CNY9053/tấn (USD1113/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 436,288 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 26 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY50/tấn (USD7/tấn) lên CNY6395/tấn (USD786/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 227,420 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập