Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 27/12/2016 (05:16)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 27 tháng Mười Hai tăng CNY325/tấn (USD47/tấn) lên CNY10190/tấn (USD1253/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 574,910 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 27 tháng Mười Hai tăng CNY319/tấn (USD46/tấn) lên CNY9175/tấn (USD1128/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 407,080 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 27 tháng Mười Hai tăng CNY55/tấn (USD8/tấn) lên CNY6345/tấn (USD780/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 259,928 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập