Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 28/12/2016 (05:24)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 28 tháng Mười Hai, tăng CNY30/tấn (USD4/tấn) lên CNY10140/tấn (USD1247/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 508,830 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 28 tháng Mười Hai, tăng CNY130/tấn (USD19/tấn) lên CNY9197/tấn (USD1131/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 493,574 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 28 tháng Mười Hai, giảm CNY150/tấn (US22/tấn) xuống CNY6195/tấn (USD762/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 384,328 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập