Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 29/12/2016 (04:12)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 29 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY45/tấn (USD6/tấn) xuống còn CNY10175/tấn (USD1251/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch ở mức 474,254/tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 29 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY130/tấn (USD19/tấn) xuống còn CNY9176/tấn (USD1128/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch ở mức 400,124 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 29 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY50/tấn (USD7/tấn) xuống còn CNY6245/tấn (USD768/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch ở mức 239,706 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập