Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 10/01/2017 (10:34)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 10 tháng Một, chốt ở mức tăng CNY185/tấn (USD26/tấn) lên CNY9860/tấn (USD1212/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 468,766 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 10 tháng Một, chốt ở mức tăng CNY44/tấn (USD6/tấn) lên CNY8590/tấn (USD1056/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 337,096 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 10 tháng Một, chốt ở mức tăng CNY135/tấn (USD20/tấn) lên CNY6390/tấn (USD785/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 211,502 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập