Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 13/01/2017 (05:06)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 13 tháng Một, chốt ở mức tăng CNY240/tấn (USD34/tấn) lên CNY10105/tấn (USD1242/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 597,018 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 13 tháng Một, chốt ở mức tăng CNY139/tấn (USD20/tấn) lên CNY8881/tấn (USD1092/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 411,280 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 13 tháng Một, chốt ở mức tăng CNY50/tấn (USD7/tấn) lên CNY6470/tấn (USD795/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 153,230 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập