Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 16/01/2017 (05:05)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 16 tháng Một, chốt ở mức tăng CNY295/tấn (USD43/tấn) lên CNY10270/tấn (USD1265/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 512,566 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 16 tháng Một, chốt ở mức tăng CNY424/tấn (USD62/tấn) lên CNY9199/tấn (USD1133/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 463,044 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 16 tháng Một, chốt ở mức tăng CNY95/tấn (USD14/tấn) lên CNY6550/tấn (USD807/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 263,320 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập