Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 02/03/2017 (09:28)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 2 tháng Ba, chốt ở mức tăng CNY5/tấn (USD1/tấn) lên CNY9625/tấn (USD1197/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 508,490 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 2 tháng Ba, chốt ở mức giảm CNY24/tấn (USD3/tấn) xuống CNY8591/tấn (USD1068/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 402,160 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 2 tháng Ba, chốt ở mức tăng CNY45/tấn (USD7/tấn) lên CNY6465/tấn (USD804/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 113,466 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập