Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 03/03/2017 (06:01)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 3 tháng Ba, chốt ở mức tăng CNY60/tấn (USD9/tấn) lên CNY9660/tấn (USD1201/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 551,636 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 3 tháng Ba, chốt ở mức tăng CNY71/tấn (USD10/tấn) lên CNY8622/tấn (USD1072/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 397,862 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 3 tháng Ba, chốt ở mức tăng CNY155/tấn (USD22/tấn) lên CNY6595/tấn (USD820/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 215,636 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập