Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 06/04/2017 (06:29)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 6 tháng Tư, chốt ở mức tăng CNY190/tấn (USD28/tấn) lên CNY9530/tấn (USD1183/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 295,334 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 6 tháng Tư, chốt ở mức tăng CNY131/tấn (USD19/tấn) lên CNY8323/tấn (USD1033/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 186,936 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 6 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY5/tấn (USD1/tấn) xuống CNY6205/tấn (USD770/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 52,718 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập