Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 10/04/2017 (05:07)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 10 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY290/tấn (USD42/tấn) xuống còn CNY9140/tấn (USD1131/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 576,324 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 10 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY295/tấn (USD43/tấn) xuống còn CNY8032/tấn (USD994/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 326,246 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 10 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY130/tấn (USD19/tấn) xuống còn CNY5975/tấn (USD739/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 93,738 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập