Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 18/04/2017 (04:39)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 18 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY30/tấn (USD4/tấn) xuống còn CNY8820/tấn (USD1095/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 515,812 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 18 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY61/tấn (USD9/tấn) xuống còn CNY7687/tấn (USD954/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 363,122 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 18 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY145/tấn (USD21/tấn) xuống còn CNY5540/tấn (USD688/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 147,766 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập