Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 20/04/2017 (05:26)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 20 tháng Tư, tăng CNY70/tấn (USD10/tấn) lên CNY8830/tấn (USD1089/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 663,926 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 20 tháng Tư, tăng CNY81/tấn (USD12/tấn) lên CNY7729/tấn (USD953/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 478,454 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 20 tháng Tư, tăng CNY115/tấn (USD17/tấn) lên CNY5610/tấn (USD692/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 190,892 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập