Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 08/05/2017 (05:07)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 8 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY30/tấn (USD4/tấn) lên CNY8735/tấn (USD1082/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 507,678 tấn.
 
Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 8 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY36/tấn (USD5/tấn) lên CNY7570/tấn (USD937/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 394,432 tấn.
 
Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 8 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY50/tấn (USD7/tấn) lên CNY5650/tấn (USD700/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 167,326 tấn. 
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập