Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 16/05/2017 (04:35)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 16 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY220/tấn (USD32/tấn) lên CNY9150/tấn (USD1134/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 521,186 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 16 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY164/tấn (USD24/tấn) lên CNY7793/tấn (USD966/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 404,698 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 16 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY95/tấn (USD14/tấn) lên CNY5980/tấn (USD741/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 169,816 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập