Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 19/05/2017 (05:16)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 19 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY215/tấn (USD31/tấn) lên CNY9350/tấn (USD1158/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 572,054 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 19 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY339/tấn (USD49/tấn) lên CNY7895/tấn (USD978/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 609,674 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 19 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY185/tấn (USD27/tấn) lên CNY6210/tấn (USD769/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 256,756 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập