Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 22/05/2017 (05:42)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 22 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY30/tấn (USD4/tấn) xuống còn CNY9295/tấn (USD1153/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 467,626 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 22 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY97/tấn (USD14/tấn) lên CNY8092/tấn (USD1003/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 425,032 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 22 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY55/tấn (USD8/tấn) lên CNY6220/tấn (USD771/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 253,272 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập