Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 23/05/2017 (04:58)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 23 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY35/tấn (USD5/tấn) xuống còn CNY9275/tấn (USD1150/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 364,062 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 23 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY6/tấn (USD1/tấn) xuống còn CNY8080/tấn (USD1002/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 408,572 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 23 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY65/tấn (USD9/tấn) xuống còn USD6155/tấn (USD763/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 206,986 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập