Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 24/05/2017 (04:19)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 24 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY95/tấn (USD14/tấn) xuống còn CNY9205/tấn (USD1142/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 537,906 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 24 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY84/tấn (USD12/tấn) xuống còn CNY8013/tấn (USD994/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 518,678 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 24 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY155/tấn (USD22/tấn) xuống còn CNY6035/tấn (USD748/tấn chưa bao gồm vAT). Khối lượng giao dịch đạt 310,188 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập