Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 30/05/2017 (05:01)
Hoạt động giao dịch PP, PVC, LLDPE đóng cửa do Lễ Hội Thuyền Rồng. Thị trường dừng hoạt động từ ngày 27 tháng Năm đến 30 tháng Năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập