Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 01/06/2017 (06:19)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 1 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY80/tấn (USD12/tấn) lên CNY9220/tấn (USD1149/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 627,782 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 1 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY59/tấn (USD9/tấn) xuống CNY7903/tấn (USD985/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 445,960 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 1 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY165/tấn (USD24/tấn) lên CNY6150/tấn (USD767/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 370,310 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập