Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 02/06/2017 (04:58)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 2 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY210/tấn (USD31/tấn) xuống còn CNY8930/tấn(USD1113/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 730,692 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 2 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY233/tấn (USD34/tấn) xuống còn CNY7674/tấn(USD956/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 660,402 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 2 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY210/tấn (USD31/tấn) xuống còn CNY5875/tấn(USD732/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 3720,560 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập