Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 05/06/2017 (04:54)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 5 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY145/tấn (USD21/tấn) xuống còn CNY8900/tấn (USD1118/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 492,108 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 5 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY108/tấn (USD16/tấn) xuống còn CNY7661/tấn (USD962/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 407,484 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 5 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY185/tấn (USD27/tấn) xuống còn CNY5845/tấn (USD734/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 269,562 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập