Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 07/06/2017 (05:04)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 7 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY40/tấn (USD6/tấn) xuống CNY8860/tấn (USD1105/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 435,562 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 7 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY34/tấn (USD5/tấn) lên CNY7695/tấn (USD960/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 381,774 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 7 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY20/tấn (USD3/tấn) lên CNY5860/tấn (USD731/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 188,224 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập